Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.
Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.

mann-som-tenker-mindre

Virksomheten din er i endring. Du ønsker å se på mulige løsninger som skal til for at alle ansatte står samlet om retningen videre. For å få til dette, er det viktig at alle sammen, også individuelt, yter det som skal til for at målsetninger nås.

Skulle du ønske at avdelingen eller gruppen du er en del av hadde prestert mer enn dere gjør i dag?

Ser du nytteverdien av å få kartlagt hvordan trivselen din er på arbeidsplassen?

Da vil en uavhengig sparringspartner som Corteda være en mulig løsning for deg:

  • Du vil, i samarbeid med oss, få en oversiktlig kartlegging over dagens situasjon, ønsket situasjon og en samarbeidende avtale på hvordan vi skal gå fra dagens situasjon til å nå ønsket mål.
  • Du vil kunne utvikle dine medarbeidere fra konkret og målbar viten?
  • Du vil få mulighet til å la dine medarbeidere bli coachet med utgangspunkt i en reell måling
  • Du vil kunne gi dine medarbeidere en mulighet til å bli mer motivert og følge sin egen motivasjonsutvikling
  • Du vil kunne gi dine medarbeidere mer verdifull innsikt i sin egen adferd og personlige utvikling?
  • Du vil få tilgang til å få individuelle og samlede motivasjonsstrategier for ditt firma.

 

    Dersom du allerede har bestemt deg, kan du se på kalenderen min og reservere en time for kartlegging her:

    Avtale tid for samtale