Coaching


Hvordan har du det?

(tenk litt på dette noen sekunder).

Hvordan har du det egentlig?

Har du noensinne fått følgende spørsmål:

Hva har du egentlig behov for i din utvikling for å bli en
enda bedre versjon av deg selv?

Dette er noe som veldig mange aldri har blitt spurt om.

Du kjenner deg igjen i et eller flere  følgende utsagn:

  • Du er leder eller prosjektleder
  • Andre beskriver deg som en målrettet og reflektert person
  • Du ønsker å oppfattes som en tillitsfull, kunnskapsrik og positiv person
  • Firmaet du jobber for ønsker endringer
  • Gruppen din har ambisjoner og mål som dere ønsker å få utredet tydeligere
  • Dere står overfor en del valg som kan være vanskelige og som kan trenger nye perspektiver.
  • Dere ser nytten av å ha en uavhengig person som kan stille de vanskelige spørsmålene.
  • Flere personer vil ha nytte av individuell oppfølging som kan gagne gruppen og virksomheten til det bedre.

 

Vi tilbyr gratis kartleggingssamtale for å se på om vi kan hjelpe dere i å nå deres mål. Dette er helt uforpliktende og vi tilbyr 100% fornøydhetsgaranti

 

lbh-logo-1

.