Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.
Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.

Coaching

Hvordan har du det?

(tenk litt på dette noen sekunder).

Hvordan har du det egentlig?

Har du noensinne fått følgende spørsmål:

Hva har du egentlig behov for i din utvikling for å bli en
enda bedre versjon av deg selv?

Dette er noe som veldig mange aldri har blitt spurt om.

Du kjenner deg igjen i et eller flere  følgende utsagn:

  • Du er leder eller prosjektleder
  • Andre beskriver deg som en målrettet og reflektert person
  • Du ønsker å oppfattes som en tillitsfull, kunnskapsrik og positiv person
  • Firmaet du jobber for ønsker endringer
  • Gruppen din har ambisjoner og mål som dere ønsker å få utredet tydeligere
  • Dere står overfor en del valg som kan være vanskelige og som kan trenger nye perspektiver.
  • Dere ser nytten av å ha en uavhengig person som kan stille de vanskelige spørsmålene.
  • Flere personer vil ha nytte av individuell oppfølging som kan gagne gruppen og virksomheten til det bedre.

 

Vi tilbyr gratis kartleggingssamtale for å se på om vi kan hjelpe dere i å nå deres mål. Dette er helt uforpliktende og vi tilbyr 100% fornøydhetsgaranti

 

lbh-logo-1

.