Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.
Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.

Intensiv-/presentasjons workshop i familierelasjoner og traumeterapi

 

familierelasjoner

Vil du ha

  • Større innsikt i ditt emosjonelle selv?
  • Utløsning av emosjonelle låsninger?
  • Et bredere perspektiv i menneskelig adferd?
  • Kunnskap til å hjelpe andre?

Ønsker du innsikt i

  1. Psykotraumatologi
  2. Familiesystemisk tankegang
  3. Kunnskapsterapi

Da er dette en workshop du ikke bør gå glipp av. Her jobber vi i gruppe med høyt faglig innhold. Vi utfører praktiske øvelser hvor deltakerne får anledning til å være med, uten å måtte blottlegge seg. Disse øvelsene er ment som en praktisk tilnærming til å få mulighet til å forstå sitt eget emosjonelle bilde og løse ut eventuelle blokkeringer.

1. Psykotraumatologi – Er teorien om hva psykotraumer gjør med oss på kort og lang sikt. Overlevelsesstrategier, hverdag med emosjonelle skader og hvordan behandle dette.

2. Familiesystemisk tankegang – Dette er teorien om flokkdyret mennesket. Hvilken innvirkning oppvekstfamilien har på oss og hvordan vi bruker dette i hverdagen når vi behandler våre daglige inntrykk. Familiesystemiske konstellasjoner er metoden vi bruker for å synliggjøre disse effektene det har på oss og dette er et godt verktøy for å løse ut traumer, synliggjøre effekter skjult for oss men som likevel er med på å styre livet vårt og vårt emosjonelle selv.

3. Kunnskapsterapi / Opplysningsterapi – Er terapiformen som går ut på å gi deg muligheten til å se på din emosjonelle situasjon fra et stadig større perspektiv, både faglig og personlig. Med dette finner mange uante ressurser i seg selv som vil være tilgjengelige resten av livet. I dette ligger en del medisinsk kunnskap og da spesielt nevrologi og hjernens anatomi opp mot menneskelig adferd.

Hva skjer på kursdagen

Lørdag:

kl. 10.00 – Samling. Presentasjon av dagen, innhold, forventninger m.m

kl. 13.15 – (Ca) Lunch. Varighet ca. 45 min

Kl. 14.00 – (Ca) Økt 2 starter.

Kl. 18.00 – Avslutning dag 1. Avhenger av øvelser og spørsmål som dukker opp på oppsummering.

 

Litt om kursholder: Kenneth Falch Bakken jobber daglig som selvstendig ambulerende mentalterapeut. Han jobber mest med mennesker med psykiske vansker. Redskaper han bruker mest er: 

  • Multigenerasjonell systemisk psykotraumatologi 
  • Familiesystemisk terapi 
  • Nevrolingvistikk (NLP)

Han beskriver seg selv som hjelper og veileder og har jobbet med dette på fulltid i 9 år, hvorav kurs og foredragsholder i 8 år og generelt med terapi og veiledning i snart 20 år. Arbeider ut ifra posisjonen som likeverdig og setter den frie vilje som vår største ressurs. Han jobber med en innstilling om at alle har de redskapene de trenger, men er ofte forhindret fra å bruke seg selv fullt ut. Han går derfor ut ifra at, å låse opp ressurser, utvide perspektivene og hjelpe personer til redskaper, er løsningen på dette. Han vil demonstrere dette for oss.

PS: Ha på tøy som ikke begrenser bevegelighet.

[contact-form-7 404 "Not Found"]