Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.
Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.

Om oss

Corteda ønsker å være en støttespiller for deg som person eller din bedrift.    

 

Personlig støtte

Vi møter deg der du er nå. Sammen blir vi enige om hvor du vil og hvordan

vi sammen kan følge deg dit du vil, på dine premisser.

Det vil være basert på et gjensidig tillitsforhold oss imellom.

 

Bedriftsutvikling

Din bedrift er i en endringsprosess og ønsker påfyll av energi og nye ideer.

Dere har behov for en uavhengig sparringspartner som kan bistå dere med

å finne ut av veivalg eller utfordringer som er vanskelige.

 

Kontaktinfo

Corteda – Motivasjon, Coaching og Lederskap
Gamleveien 37A

3442 Hyggen

Telefon: 92055572
E-post: post@corteda.no